Wat is ergotherapie en waar wordt deze therapie voor gebruikt?

Met ergotherapie wil de therapeut de verstoorde fysieke functies van zijn patiënten herstellen. Naast de ziekte zelf behandelt hij ook de gevolgen die je dagelijks ervan ondervindt. Het doel van de therapie kun je zelf bepalen. Afhankelijk van je situatie wil je wellicht kunnen begrijpen hoe je hersenschade je leven negatief beïnvloedt en hoe je best met je fysieke beperkingen omgaat.

Wanneer naar de ergotherapeut?

Velen vragen zich af wanneer ze best de ergotherapeut opzoeken. Als je door ziekte, ongeval of operatie je normale dagelijkse bezigheden niet kunt voortzetten, kan je behandelende arts ergotherapie Steenbergen voorschrijven. Als je door ziekte praktische problemen ervaart, kom je ook in aanmerking voor ergotherapie Bergen op Zoom. Ergotherapie kan ook helpen als je bijvoorbeeld je handen of armen niet meer goed kunt gebruiken, moeite heeft met lopen of pijn voelt tijdens het zitten. Denkstoornissen, vermoeidheid, concentratie- of geheugenproblemen kunnen ook door ergotherapeuten worden behandeld. Kortom, ergotherapie omvat alles wat je persoonlijke zorg en die van anderen, van je gezin of je werk beïnvloedt.

Oorzaken van je problemen achterhalen

Wat zijn de oorzaken die je problemen veroorzaken? Die probeert de therapeut tijdens zijn behandeling te achterhalen en te behandelen. De basis van die behandeling is ook hier een sluitende diagnose. De ergotherapeut zoekt naar de oorzaken van je probleem en naar hun oplossing. Op basis van zijn bevindingen werkte de ergotherapeut in nauw overleg met de patiënt een plan van aanpak uit. Tijdens de behandelingsperiode controleert hij regelmatig met allerlei meetinstrumenten in hoeverre je de vooropgestelde doelen bereikt. Indien nodig passen ze je behandelingsplan aan.

Conclusie

Ergotherapie ontwikkelt of herstelt de vaardigheden nodig om je dagelijkse activiteiten uit te voeren. Met alle bekomen gegevens maakt de therapeut een behandelingsplan samen. Hij begeleidt je op een manier waardoor je je dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk zelf kunt uitvoeren. Bij de eerste sessie van je behandeling vraagt de therapeut naar je problemen en wat je met zijn behandeling wilt bereiken. Heb je nood aan een ergotherapeut? Ergotherapie Roosendaal helpt je daar bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *