PGB begeleiding

 

PGB staat voor persoonsgebonden budget, een budget dat speciaal bestemd is voor mensen die een chronische beperking of ziekte hebben. Met het PGB kunnen ze vervolgens zelf de nodige zorgverleners inhuren voor de zorg die ze zo nodig hebben. Door het PGB houden mensen zelf de regie in handen. In bepaalde gevallen is PGB begeleiding overigens zeer wenselijk.

 

Begeleiding inzetten voor onder meer het onderhouden van sociale contacten

As je praat over PGB begeleiding, dan kan die begeleiding ingezet worden voor bijvoorbeeld het onderhouden van sociale contacten en ook de planning van de dagelijkse activiteiten. Ook kun je PGB begeleiding krijgen om zo je financiën goed te regelen. PGB begeleiding is er ook voor wat men noemt het voortbewegen in en buiten het huis. PGB begeleiding kan echter ook zeer bruikbaar zijn als er sprake is van probleemgedrag en als mensen problemen ervaren in denken, concentreren en waarnemen. Ook als mensen problemen ondervinden met zaken als oriëntatie in tijd, persoon en plaats doen er verstandig aan voor PGB begeleiding te kiezen.

 

Bij het zorgkantoor of bij de gemeente waarin je woonachtig bent vraag je PGB aan

Of je al dan niet voor PGB in aanmerking komt en dus ook voor PGB begeleiding is afhankelijk van het antwoord op vragen als tot welke doelgroep je behoort en is dat duidelijk dan is nog de vraag welke zorg je dan precies behoeft. Aan de hand van deze vragen en antwoorden kun je nagaan bij welke instantie jij de zorg aan zou kunnen vragen. Dit kan bij de gemeente zijn waarin je woonachtig bent, dit kan bij het zorgkantoor zijn maar ook prima je eigen zorgverzekeraar. Pas als duidelijk wordt dat de hulp noodzakelijk is en ook toegekend wordt, komt de vraag of je deze zorg in natura wenst, zorg van een instelling dus, of dat je kiest voor een PGB en komt ook PGB begeleiding om de hoek.

 

Het PGB is verankerd in vier wetten: Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw

Als je dus een toekenning krijgt en kiest voor PGB of PGB begeleiding, dan geschiedt die toekenning volgens de wettelijk geldende richtlijnen die voor het loket van kracht zijn. Dit kan gaan om de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw. Het persoonsgebonden budget is namelijk in elk van de vier wetten verankerd. Ongeacht vanuit welke wet je ook zorg aangeboden krijgt, je kunt altijd besluiten om te kiezen voor een PGB.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *