Wat is ergotherapie en waar wordt deze therapie voor gebruikt?

Met ergotherapie wil de therapeut de verstoorde fysieke functies van zijn patiënten herstellen. Naast de ziekte zelf behandelt hij ook de gevolgen die je dagelijks ervan ondervindt. Het doel van de therapie kun je zelf bepalen. Afhankelijk van je situatie wil je wellicht kunnen begrijpen hoe je hersenschade je leven negatief beïnvloedt en hoe je best met je fysieke beperkingen omgaat.

Wanneer naar de ergotherapeut?

Velen vragen zich af wanneer ze best de ergotherapeut opzoeken. Als je door ziekte, ongeval of operatie je normale dagelijkse bezigheden niet kunt voortzetten, kan je behandelende arts ergotherapie Steenbergen voorschrijven. Als je door ziekte praktische problemen ervaart, kom je ook in aanmerking voor ergotherapie Bergen op Zoom. Ergotherapie kan ook helpen als je bijvoorbeeld je handen of armen niet meer goed kunt gebruiken, moeite heeft met lopen of pijn voelt tijdens het zitten. Denkstoornissen, vermoeidheid, concentratie- of geheugenproblemen kunnen ook door ergotherapeuten worden behandeld. Kortom, ergotherapie omvat alles wat je persoonlijke zorg en die van anderen, van je gezin of je werk beïnvloedt.

Oorzaken van je problemen achterhalen

Wat zijn de oorzaken die je problemen veroorzaken? Die probeert de therapeut tijdens zijn behandeling te achterhalen en te behandelen. De basis van die behandeling is ook hier een sluitende diagnose. De ergotherapeut zoekt naar de oorzaken van je probleem en naar hun oplossing. Op basis van zijn bevindingen werkte de ergotherapeut in nauw overleg met de patiënt een plan van aanpak uit. Tijdens de behandelingsperiode controleert hij regelmatig met allerlei meetinstrumenten in hoeverre je de vooropgestelde doelen bereikt. Indien nodig passen ze je behandelingsplan aan.

Conclusie

Ergotherapie ontwikkelt of herstelt de vaardigheden nodig om je dagelijkse activiteiten uit te voeren. Met alle bekomen gegevens maakt de therapeut een behandelingsplan samen. Hij begeleidt je op een manier waardoor je je dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk zelf kunt uitvoeren. Bij de eerste sessie van je behandeling vraagt de therapeut naar je problemen en wat je met zijn behandeling wilt bereiken. Heb je nood aan een ergotherapeut? Ergotherapie Roosendaal helpt je daar bij.

Details

Cognitieve gedragstherapie in Roosendaal

Cognitieve gedragstherapie Roosendaal

 

Steeds meer mensen krijgen tegenwoordig op een bepaald moment in hun leven te kampen met psychische problematiek. Door de hectiek van alledag en de vele verantwoordelijkheden die op onze schouders rusten, kampen steeds meer mensen met angstklachten, stemmingsstoornissen en andere psychische of psychosociale problemen. Deze problemen moeten net zo serieus worden genomen als fysieke problemen want ze kunnen enorm veel effect hebben op ons dagelijks functioneren. Gelukkig is er een goede behandeling voor veel van deze problemen. Een veelgebruikte behandelvorm bij veel verschillende psychische problemen is cognitieve gedragstherapie in Roosendaal. Deze therapievorm is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Tijdens de sessies met een cognitief gedragstherapeut worden gedragingen en gedachten van de cliënt onder de loep genomen. Welke acties en gedachten liggen ten grondslag aan het probleem of houden een probleem in stand? Door deze benadering kunnen veel problemen effectief worden aangepakt.

 

De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie wordt tegenwoordig veel toegepast. De therapie is effectief gebleken in de behandeling van angsten, depressie, eetstoornissen, verslavingen en diverse andere psychische problemen. De effecten zijn daarnaast ook merkbaar op de langere termijn en dat maakt deze therapie zo interessant. Door mensen bewust te maken van hun gedachten en actie en de invloed hiervan op hun dagelijks functioneren, leren ze wat ten grondslag ligt aan hun problemen. De cliënten leren zichzelf, met ondersteuning van de therapeut, helpende denkpatronen aan. Het is een praktische en concrete aanpak waar mensen hun leven lang profijt van hebben. De therapie bestaat uit sessies met een therapeut waar de problemen worden besproken, maar de cliënten gaan daarnaast ook zelf aan de slag met huiswerkopdrachten. Zo wordt de therapie echt een onderdeel van het dagelijks leven. Cognitieve gedragstherapie is in principe een vrij kortdurende therapievorm. Afhankelijk van de problematiek kunnen cliënten vijf tot vijfentwintig sessies verwachten gedurende de behandeling.

 

Vind een therapeut

Ben je op zoek naar een therapeut voor jouw klachten? Laat je dan doorverwijzen naar een cognitieve gedragstherapeut bij jou in de buurt door een zorgverlener of ga zelf op zoek naar een therapeut. Ontdek welke therapeuten zijn gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en neem een kijkje op hun website. Ontdek wat hun werkwijze is, plan een kennismakingsgesprek in en volg jouw gevoel. Een effectieve behandeling stoelt op een goede vertrouwensband en een klik voelen met de therapeut is hierbij essentieel.

Details

Ergotherapie Tholen

Ergotherapie Tholen

Heb jij door ziekte of een beperking dat jij je dagelijkse bezigheden niet meer kan doen. Dan wil je dat natuurlijk verhelpen en gelukkig kan dat ook. Je kunt dan in ergotherapie gaan wat jou zal helpen weer je dagelijkse bezigheden te doen. Een ergotherapeut is een persoon die helpt met met het begeleiden en behandelen van mensen die niet meer kunnen leven door lichamelijke of psychische beperkingen. Zoek je ergotherapie in Tholen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Je kunt dan een therapeut benaderen om te kijken wat de opties zijn. Het enige wat je moet doen is even kijken waar je een therapeut kunt vinden. Als je een therapeut hebt gevonden kun je contact met hen opnemen. Als je eenmaal contact hebt opgenomen dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek wordt er gekeken wat voor jou echt heel belangrijk is om weer te kunnen. Naast het gesprek zal de therapeut ook kijken naar jouw dagelijkse bezigheden. Zo kan de therapeut de beste behandeling voor jou verzorgen.

Ergotherapie vinden

Ben jij opzoek naar een ergotherapeut omdat jijzelf of iemand anders zijn dagelijkse bezigheden niet meer kunt doen. Dan wil je dat natuurlijk zo snel mogelijk verhelpen en een persoon vinden die je daar mee kan helpen en begeleiden. Als je een ergotherapeut wilt vinden dan kun je dat het makkelijkste doen via het internet. Als je via het internet gaat zoeken krijg je gelijk alle opties te zien die er zijn. Het enige wat je dan nog moet doen is een therapeut uitkiezen die jij wilt benaderen. Voordat je een keuze maakt is het handig om de verschillende therapeuten met elkaar te vergelijken. Door ze met elkaar te vergelijken kom je uiteindelijk op de beste therapeut uit voor jou. Je wilt natuurlijk de beste zorg en dat kan je op deze manier krijgen. Als je nog wat meer informatie over ergotherapie wilt is dat natuurlijk mogelijk. Je kunt dan gewoon contact opnemen met een therapeut en dan kan je vragen wat je wilt. Als je advies wilt over of je een ergotherapie nodig hebt of niet dan kun je dat ook vragen. Mocht je er nog niet zeker over zijn kun je dus gewoon contact opnemen en alles vragen wat je wilt. Kijk dus even rustig rond naar wat je opties zijn en maak daarna pas een keuze.

Details

PGB begeleiding

PGB begeleiding

 

PGB staat voor persoonsgebonden budget, een budget dat speciaal bestemd is voor mensen die een chronische beperking of ziekte hebben. Met het PGB kunnen ze vervolgens zelf de nodige zorgverleners inhuren voor de zorg die ze zo nodig hebben. Door het PGB houden mensen zelf de regie in handen. In bepaalde gevallen is PGB begeleiding overigens zeer wenselijk.

 

Begeleiding inzetten voor onder meer het onderhouden van sociale contacten

As je praat over PGB begeleiding, dan kan die begeleiding ingezet worden voor bijvoorbeeld het onderhouden van sociale contacten en ook de planning van de dagelijkse activiteiten. Ook kun je PGB begeleiding krijgen om zo je financiën goed te regelen. PGB begeleiding is er ook voor wat men noemt het voortbewegen in en buiten het huis. PGB begeleiding kan echter ook zeer bruikbaar zijn als er sprake is van probleemgedrag en als mensen problemen ervaren in denken, concentreren en waarnemen. Ook als mensen problemen ondervinden met zaken als oriëntatie in tijd, persoon en plaats doen er verstandig aan voor PGB begeleiding te kiezen.

 

Bij het zorgkantoor of bij de gemeente waarin je woonachtig bent vraag je PGB aan

Of je al dan niet voor PGB in aanmerking komt en dus ook voor PGB begeleiding is afhankelijk van het antwoord op vragen als tot welke doelgroep je behoort en is dat duidelijk dan is nog de vraag welke zorg je dan precies behoeft. Aan de hand van deze vragen en antwoorden kun je nagaan bij welke instantie jij de zorg aan zou kunnen vragen. Dit kan bij de gemeente zijn waarin je woonachtig bent, dit kan bij het zorgkantoor zijn maar ook prima je eigen zorgverzekeraar. Pas als duidelijk wordt dat de hulp noodzakelijk is en ook toegekend wordt, komt de vraag of je deze zorg in natura wenst, zorg van een instelling dus, of dat je kiest voor een PGB en komt ook PGB begeleiding om de hoek.

 

Het PGB is verankerd in vier wetten: Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw

Als je dus een toekenning krijgt en kiest voor PGB of PGB begeleiding, dan geschiedt die toekenning volgens de wettelijk geldende richtlijnen die voor het loket van kracht zijn. Dit kan gaan om de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw. Het persoonsgebonden budget is namelijk in elk van de vier wetten verankerd. Ongeacht vanuit welke wet je ook zorg aangeboden krijgt, je kunt altijd besluiten om te kiezen voor een PGB.

 

Details

Burn-out Zwolle

Burn-out Zwolle

Een burn-out Zwolle is een aandoening die zowel fysiek als emotioneel iemand uitput totdat deze bijna nergens meer in staat is. Het is dus een energiestoornis en verschilt hierin van een depressie wat een stemmingsstoornis is.

 

Hoe ontstaat een burn-out?

Een burn-out kan ontstaan door verschillende factoren dit kan in het privéleven zijn, maar ook op de werkvloer van iemand. Stress kan zeker bijdragen om een burn-out te ontwikkelen, ook mensen die van zichzelf een perfectionist zijn hebben een hoger risico om een burn-out te ontwikkelen. De symptomen van een burn-out kunnen erg uiteenlopen per persoon maar vaak begint dit met vermoeidheid wat erger kan worden door slaapproblemen en die slaapproblemen kunnen leiden tot concentratieproblemen en zelfs geheugenverlies.

Door deze problemen kan je minder goed presteren, wat kan leiden tot een verhoogde werkdruk en dit kan dus leiden tot een burn-out.

 

Wat valt er te doen tegen een burn-out?

Als een burn-out is vastgesteld kan er therapie aangeboden worden of in sommige gevallen zelfs kortdurende opname in gespecialiseerd centra waar intensief therapie gegeven wordt. In Zwolle zijn er verschillende psychologen waarmee er gesprekken gevoerd kunnen worden, deze gesprekken zijn wel gericht om het probleem bij de kern aan te pakken om de persoon zo snel mogelijk weer volledig aan het werk te hebben. Het is ideaal dus als er nog wel gewerkt wordt. In Zwolle kan een coach ook een mogelijkheid zijn om te helpen bij burn-out klachten, een coach focust zich niet alleen op inhoudelijke gesprekken maar kan er ook voor zorgen dat de persoon gaat bewegen om bij te dragen aan positieve gedachten. Het bewegen en praten kan in combinatie gaan wat er dus voor zorgt dat de cliënt positiever gaat denken en een goed gevoel krijgt. Coaches willen bij een burn-out graag zien dat de cliënt nog werkt en willen hier graag aan bijdrage om de cliënt zo goed mogelijk te helpen door ook te kijken op de werkplek wat er wellicht aangepast moet worden.

 

Verandering

Het beeld van een burn-out is veranderd, mensen zitten niet meer jarenlang thuis en nemen geen deel aan de maatschappij. Werkgevers nemen steeds meer verantwoording voor hun werknemers, lichtere taken geven of zelfs therapie aanbieden doen steeds meer werkgevers. In Zwolle pakken ook steeds meer deskundigen niet alleen de vermoeidheid aan, maar gaan op zoek naar de oorzaak van de burn-out. Vaak gaat dit om onderliggende angsten of stress.

De deskundigen in Zwolle willen dat deze mensen niet weer terugvallen in een burn-out en dragen dus bij om de maatschappij op gang te houden.

Details

Ontspanningsmassage Den Haag

Ontspanningsmassage Den Haag

Ervaar jij heel erg veel stress dan moet je goed nadenk waar deze stress vandaan komt en wat je hier aan kunt doen. Als je dit niet doet kunnen de gevolgen heel erg groot zijn en je moet goed nadenken hoe je dit dan kunt oplossen. Door goed te kijken naar de oorzaak van je stress kan je heel erg veel oplossen en zul jij een stuk beter in je vel gaan zitten. Zorg er dus voor dat je de top een goede manier doet en zorg ervoor dat je op juiste wijze aan de slag gaat met deze dingen. Als je dit niet doet zul je merken dat je niet snel zult herstellen en dat je emmer ooit een keer gaat overlopen. Maar wat kan je hier aan doen. Ben je woonachtig in Den Haag? Neem dan een ontspanningsmassage in Den Haag of ga naar een psycholoog in Den Haag.

 

Een ontspanningsmassage in Den Haag

Een ontspanningsmassage in Den Haag kan heel erg goed helpen om even lekker te relaxen en te ontspannen dit is heel erg goed voor de geest en je zult merken dat je hierdoor lekker kunt opladen, het is heel erg belangrijk dat na dit op een goede manier aanpakt en het is heel erg belangrijk dat je dit op de juiste manier doet en je moet goed opletten dat je een goede masseur zoekt. De juiste ontspanningsmassage in Den Haag kun je heel erg eenvoudig via het internet vinden. Een ontspanningsmassage in Den Haag neemt niet de oorzaak weg maar kan wel enorm helpen om even te ontspannen. Dit kan een enorm ondersteuning zijn als je de oorzaak zoekt bij een psycholoog.

 

Naar een psycholoog in Den Haag

Een psycholoog kan enorm helpen bij het vinden van de oorzaak van jouw stress en dit is heel erg belangrijk, als je dit niet doet dan weet je net wat verschuilt in jouw. Je moet er dus voor zorgen dat je dit op een goede manier doet en je moet er voor zorgen dat je dit op de juiste wijze doet, zorg er daarom voor dat je naar een psycholoog gaat en ga samen met deze persoon aan de slag. Je moet wel een psycholoog vinden die bij je past en waar je een klik mee hebt, het kan even duren voor je deze hebt gevonden en het is heel erg belangrijk dat je hier goed over na blijft denken.

Details

Wat heb jij gemist tijdens de lockdown? – 7 activiteiten 

Sporten Bergen op Zoom

De lockdown viel niet mee voor de meeste mensen. Het heeft ervoor gezorgd dat we erg beperkt waren in onze vrijheid. We zaten alleen maar binnen. Alle dingen die zo vanzelfsprekend leken waren gesloten en zogezegd slecht voor de volksgezondheid. Het was natuurlijk goed voor de online retailers. Die zagen hun omzetten de lucht in schieten. Helaas hebben heel veel kleinere ondernemers het niet gered. Voor de andere mensen was het ook erg moeilijk. Heel veel hebben hun dierbaren moeten missen. Wat miste jij tijdens de lockdown? Hieronder staan de veelgehoorde antwoorden.

 

#1 Sporten en bewegen

De sportscholen waren dicht. Bij heel veel mensen zijn de quarantaine kilo’s eraan gevlogen. Door de emotie van het thuiszitten zijn misschien nog wel meer mensen meer gaan eten dan normaal. Gelukkig kan sporten Bergen op Zoombinnenkort weer. De gyms zijn vanaf 1 juli weer open.

 

#2 Een terrasje pakken

Helaas was de horeca ook gesloten. Wie heeft er ook zo zijn of haar wekelijkse avondje uit gemist in de stad? Lekker uit eten was er ook niet bij. Op de mooie dagen van de afgelopen weken waren we niet op het terras te vinden, maar in de parken in de stadscentra. Maar er is goed nieuws. Vanaf 1 juni zijn de terrassen weer geopend. Lekker genieten met een biertje voor je neus!

 

#3 Afspreken met vrienden

Helaas was het ook niet mogelijk om af te spreken met vrienden. Het was onduidelijk of iemand het Corona virus onder de leden had. Nu is de onzekerheid voorbij en de mensen zijn minder angstig geworden. Tijd om je vrienden een dikke knuffel te geven.

 

#4 De kapper of de schoonheidssalon

Het is heel normaal als jij in de afgelopen tijd met een kapsel rondliep dat volledig uit model was. De vrouwen zag je met een flinke landingsbaan bij de middenscheiding. Nagels die normaal voorzien zijn van acryl lak in een leuke kleur, zijn nog nooit zo saai geweest. Gelukkig zijn de salons sinds 11 mei weer open. Je mag weer langskomen voor een heerlijke opknapbeurt.

 

#5 Reizen met de trein

Het openbaar vervoer was ook zo goed als gesloten. De treinen en de bussen in de spits zijn een broeinest voor virussen. Voorlopig is reizen in het ov toegestaan met een mondkapje. Hou je wel aan die regel, want anders krijg je een hoge boete.

 

#6 Op vakantie gaan

Nederland was niet het enige land in lockdown. Dit gold voor bijna de hele wereld. Heel veel mensen hebben hun vakantie in het water zien vallen. Dat is natuurlijk heel erg zonde. Maar binnenkort worden de strenge maatregelen versoepeld. Vanaf 15 juni kun je weer reizen in Europa.

 

#7 Langs opa en oma

Wie heeft ze niet gemist? Bij opa en oma is het altijd gezellig. Ze hebben jouw wekelijkse bezoek en knuffels ook vast gemist. Wacht niet langer en ga snel langs je opa en oma.

 

Details

Relatietherapie Zwolle

Relatietherapie Zwolle

Wat is relatietherapie Zwolle?

Woon je met je partner in Zwolle en loopt je relatie voor je gevoel niet zoals het ‘hoort’? Is de onderlinge liefde afgenomen en lukt het je niet om het vuurtje brandend te houden? Het is altijd prettig om met een professional over relatieproblemen te praten. Dit kan bijvoorbeeld via relatietherapie Zwolle. Onder begeleiding van een deskundige gaan jij en je partner met elkaar in gesprek om problemen op te lossen. Welke voordelen levert dit jou op? Ik leg het je met liefde uit.

 

Waarom je kiest voor relatietherapie Zwolle

Het volgen van relatietherapie Zwolle is om meerdere redenen nuttig. Zo ga je relatieperikelen niet uit de weg, maar ben je bereid ze grondig aan te pakken. Dit is alleen uitvoerbaar als je bereid bent om eerlijk naar jezelf te kijken. Het heeft namelijk weinig zin om met de vinger naar een ander te wijzen. Kijk naar wat jij kan doen om de relatie met je partner te verbeteren en probeer je partner te zien als iemand die vanuit een ander perspectief dan jij naar de relatie kijkt. Dit brengt snel genoeg rust en daar kan een goede relatietherapeut beslist bij helpen.

 

Wat levert het op?

Relatietherapie Zwolle levert je te allen tijde voordelen op. Zo zijn er vaak maar 5 tot 10 sessies nodig om je relatie weer op de rails te krijgen. Binnen een relatief kort tijdsbestek is het mogelijk om relatieproblemen aan te pakken en op een positieve wijze aan je relatie te werken. Uiteraard is de inzet van beide partners noodzakelijk om tot de gewenste resultaten te komen. Relatietherapie Zwolle helpt je om op betere wijze met je partner te communiceren en ook zaken vanuit zijn of haar kant te bekijken. Dit komt de relatie beslist ten goede.

 

Investeer in je relatie

Wil je tijd investeren in een gezonde relatie? Relatietherapie Zwolle wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar helpt je wel om de balans te herstellen. Je leert jezelf én je partner waarderen en dit heeft ongetwijfeld een positieve uitwerking. Wil je weten of relatietherapie Zwolle ook iets voor jou is? Bekijk de mogelijkheden bij jou in de buurt en ga samen met je partner in gesprek om te kijken of hij of zij er ook voor openstaat. Wie weet heb je binnenkort de eerste sessie onder begeleiding van een professionele relatietherapeut.

 

Meer informatie over relatietherapie vindt u bij Relatietherapie Nederland

Details

De kracht van energetische energie

Energetische energie

Ben jij op zoek naar manier waar jij als vrouw je energetische energie leert bundelen? Het kan namelijk erg ingewikkeld zijn om je energiebanen goed in controle te houden tijdens een zwangerschapsperiode. Voordat jij verder gaat lezen over de mogelijkheden voor jou als zwangere vrouw zullen eerst een aantal aspecten worden uitgelegd. Misschien ben je al op de hoogte van de Energetische energie maar het kan dat je hier niet alles van weet. Neem daarom even de rust, wat sowieso belangrijk is bij een zwangerschap, en lees rustig verder. Het kan natuurlijk ook zijn dat je al wat verder in je zwangerschapsperiode zit en dat je alles behalve rustig wilt zijn. Neem dan even een bak ijs uit de vriezer en geniet nog even van de rust want binnenkort heb je een kleine bemmel. Het is dan wel zo handig als je helemaal in evenwicht bent!

Helderziend?

Is het nou een fabeltje? Vaak hebben mensen veel sceptische gedachten wanneer iemand over een paragnost begint. De paragnosten beweren dat energetische energie eigenlijk bestaat uit bepaalde fijne stofjes die vol energie zitten. Deze energetische energie stofjes die geladen zijn met fijnstoffen energie vormen samen de aura van de mens. De aura is een vorm van een energieveld die ons leven draagbaar maken en ook tevens ook ons ware zelf zijn! Het uiten van jezelf op een juiste manier zal voorkomen dat jij bijvoorbeeld deze energievelden verstoord!

Je kan niet ontkennen dat alles in deze wereld draait om energie. Of je dit nou kosmische energie noemt of gewoon energie van de aarde maakt eigenlijk niet uit. Het gaat erom dat we al eeuwen op de hoogte zijn van deze dergelijke energie stromen. En wanneer jij een nieuw leven bij je draagt kan dit soms in de war raken. Door jezelf te zetten tot energetische therapie kan je werken aan deze energie rivieren die door je lichaam heen stromen. In China komt het voor als de Ch’i. De Ch’i staat voor de energie die eigenlijk alles is in deze wereld. je bent het zelf maar het is ook de plant op de stoep die door de scheuren heen groeit. Alles is leven en dit kan positief, negatief of neutraal zijn. Het is het doel van energetische therapie dat je bewust van deze energie en dat je deze in goede banen leert te leiden. Luister naar je lichaam is altijd al een belangrijk aspect geweest maar wanneer je zwanger bent is het essentieel!

Details

Massage Nieuwegein

Som ben je als mens erg gestrest en weet je even niet hoe je aan de stress ontkomt. Het is dan belangrijk dat je een aantal manieren hebt die er voor zorgen dat je wel ontkomt aan deze stress. Stress is een vervelend iets, je moet met stress kunnen dealen in het leven. Soms is het echter lekker als je van deze stress kan ontvluchten zodat je jouw batterij weer iets oplaad. Het is hierbij belangrijk dat je leuke dingen doet en dat je mindful bent. je moet even volledig in het moment zijn en helemaal in het moment kunnen opgaan. Als je dit kunt dan zul je enorm gelukkig worden. een manier om mindful te worden is door een therapeutisch massage te nemen.

Een therapeutisch massage is heerlijk als je even tot rust wilt komen. de tactiele aanrakingen zorgen ervoor dat je compleet kunt ontspannen. Als je dan ontspannen bent ben je helemaal klaar om er vol voor te gaan. Dit is ontzettend belangrijk. Als je dit doet dan kun je er weer even tegenaan. een therapeutisch massage is dus erg nuttig. Maar hoe werkt zo’n massage en waar kan je deze nemen? Daar wordt hieronder meer over verteld.

Massage Nieuwegein

Een therapeutisch massage

Een therapeutisch massage is een van de fijnste massages die je kunt hebben. het is erop gericht om tot rust te komen en om er voor te zorgen dat je negatieve energie van je af kunt gooien, letterlijk en figuurlijk. Als je dit kunt zul je de batterij even kunne opladen en zul je een stuk gelukkiger en energieker door het leven gaan. Maar waar kan je nou zo’n therapeutisch massage nemen en hoe werkt dit nou precies? Een therapeutisch massage is rustgevend. Een masseur die strijkt als het ware met zijn of haar handen over jouw lijf en vraagt daarbij om op je ademhaling te letten. Deze combinatie is ontzettend rustgevend en zorgt ervoor dat je enorm kan ontspannen en kan relaxen. Zorg er dus voor dat je dit doet en dat je even heerlijk verwaand in het hier en nu. Een therapeutisch massage is een geweldige massage. Je kunt deze massage zelfs cadeau doen aan een vriend of vriendin. Diegene is er vaak niet bewust van dat zo’n massage enorm kan helpen bij het verlichten van stress uit het dagelijkse leven. Laat iemand dit een keer ervaren en geef hem of haar een massage cadeau.

Details